završni rad
Predimplantacijska genetička dijagnostika i njena primjena u IVF klinikama

Matej Anđelić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek