disertacija
Učinak nanočestica srebra na pojavu oksidacijskoga stresa i ekspresiju proteina u duhanu (Nicotiana tabacum)

Mira Zovko (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet