diplomski rad
Kompleksni spojevi molibdena(VI) s hidrazonom 2-hidroksibenzaldehida i dihidrazida adipinske kiseline

Kristina Prezelj (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek