diplomski rad
Adicijski spojevi metalnih(II) ß-diketonata s heksametilentetraminom i 1,4-diazabiciklo[2,2,2]oktanom ; Fizikalna svojstva tvari - vrelište

Zrinka Šipušić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek