disertacija
Modeliranje atenuacije makroseizmičkog intenziteta

Ivica Sović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geofizički odsjek