disertacija
Novi pristup analizi oksima dizajniranih za zaštitu središnjeg živčanog sustava pri trovanju organofosfornim spojevima

Tamara Zorbaz (2019)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek