diplomski rad
Opažanje e+e- parova u Au+Au sudarima u PHENIX eksperimentu

Nikola Vukman (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek