diplomski rad
Simulacije molekulske dinamike kompleksa ljudske dipeptidil-peptidaze III s inhibitorima

Nora Tir (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek