diplomski rad
Uloga litoralne zone kao skloništa planktonskih rakova od predacije riba

Lana Kekelj (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek