diplomski rad
Višegodišnje fenološke i ekološke značajke tulara (Trichoptera, Insecta) i mušica svrbljivica (Simuliidae, Diptera, Insecta) na sedrenoj barijeri

Ana Orlović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek