diplomski rad
Morfometrijske i ekološke značajke šare poljarice, Hierophis gemonensis (Laurenti, 1768)

Petra Lisičar (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek