diplomski rad
Učinak biotičkog i abiotičkog stresa na sadržaj flavonoida kempferola u vrsti Arabidopsis thaliana

Sandra Vitko (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek