diplomski rad
Učinak suše na fiziološke pokazatelje u pšenice (Triticum aestivum L.) i rajčice (Solanum Iycopersicum L.)

Marina Hren (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek