diplomski rad
Raznolikost patogenih bakterija porodice Anaplasmataceae u pasa na području Republike Hrvatske

Vanina Pogačar (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek