diplomski rad
Povezanost polimorfizama gena za leptin i leptinski receptor s pretilošću u ljudi

Sara Petrić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek