diplomski rad
Istraživanje supstratne specifičnosti acil-CoA tioesteraze I iz bakterije Pseudomonas aeruginosa korištenjem simulacije molekularne dinamike

Saša Petrović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek