diplomski rad
Kvalitativna i kvantitativna analiza prehrane dinarskog voluhara (Dynaromis bogdanovi Martino, 1922)

Martina Rezo (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek