diplomski rad
Procjena oštećenja DNA nakon primjene cipermetrina u miša Swiss albino

Josipa Mihaljević (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek