diplomski rad
Genotoksični učinci sevoflurana i izoflurana na stanice bubrega miša Swiss albino

Darko Pavlić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek