diplomski rad
Istraživanje kružnih oštećenja u naseljima posidonije duž istočne obale Jadrana

Kristina Fedel (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek