Maršavelski, Aleksandra: Računalno ispitivanje katalitičke aktivnosti i selektivnosti aminskih oksidaza prema histaminu i N-metilhistaminu

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja