disertacija
Razvoj novih kiralnih 2-hidroksiiminoacetamidnih reaktivatora fosfiliranih kolinesteraza

Nikola Maraković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek