disertacija
Utjecaj »gena dugovječnosti« na biološku dob u osoba duboke starosti

Petra Krajačić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek