disertacija
Nanostrukturna svojstva visoko luminiscentnoga poroznoga silicija

Marin Kosović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek