diplomski rad
Granulometrijske karakteristike i kalcimetrija sedimenata iz jezgre u delti rijeke Neretve

Diana Frankol (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek