Rad dostupan nakon 2020-02-21
diplomski rad
Hidrotermalna sinteza i fotokatalitička aktivnost nanokristalnih čvrstih otopina sustava TiO2-Fe2O3

Ivan Marić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek