Rad dostupan nakon 2019-02-23
diplomski rad
Kinetika dimerizacije monomera i disocijacije dimera p-halogennitrozobenzena u čvrstom stanju

Nikolina Lešić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek