diplomski rad
Termodinamičko i strukturno istraživanje kompleksiranja alkalijskih kationa sa sekundarnim i tercijarnim amidnim derivatima kaliks[4]arena u nekoliko organskih otapala

Antun Barišić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek